Pisanie jest jak oddychanie. Jest. Bez niego nie ma mnie.
statystyka Protected by Copyscape Web Plagiarism Tool